10 wskazówek profesjonalnego Mystery Shoppera

Rozwój zainteresowania  pracą w charakterze audytora w badaniach mystery shopping bije ostatnio rekordy. Tak jak w przypadku innych zajęć, są osoby, które traktują pracę mystery shoppera, jako dodatek do pensji, ale są też tacy, którzy podchodzą do tematu profesjonalnie. Jeśli chodzi o bycie mystery shopperem, to praca sama w sobie jest prosta, ale wymaga zaangażowania. Z drugiej strony, proszę znaleźć pracę, która nie wymaga zaangażowania. Poniżej przedstawiamy według nas – 10 kluczowych wskazówek, które pomogą osobą, które już współpracują na stanowisku audytorów projektów mystery shopping, albo też planują nawiązać współpracę.

1.  Jeżeli starasz się o pracę jako mystery shopper w swoim cv przedstaw  jak najwięcej informacji  o sobie i swoim doświadczeniu. Pamiętaj im więcej agencja badawcza specjalizująca się w badaniach typu mystery shopping wie o tobie, tym lepiej będzie w stanie dopasować twoją kandydaturę do projektu.Nie zapomnij o umieszczeniu aktualnego zdjęcia.

2. Skoro już masz pracę, pamiętaj- tak jak w każdej innej branży kto ma wiedzę ten ma informację. Im więcej wiesz o zachowaniach konsumenckich projektu mystery shopping, w którym bierzesz udział, tym lepiej dla ciebie. Na początku możesz mieć trochę tremy, ale trening czyni mistrza. Aktualizowanie wiedzy z twojej dziedziny to klucz nr 2 do sukcesu.

3. Rzetelność.  Bądź systematyczny i konsekwentny. Jeżeli masz zaplanowanych przykładowo 10 pomiarów w miesiącu dla agencji ” A” i 10 pomiarów w miesiącu dla agencji ” B” zrealizuj je w wyznaczonym czasie i miejscu przez Zleceniodawcę. Pamiętaj rynek badań mystery shopping jest dość hermetyczny, a jedna negatywna informacja o audytorze może zamienić się potężną kulę śnieżną. Również może być tak, że podczas audytu przeprowadzanego przez ciebie  w danej lokalizacji i miejscu,  sam będziesz celem pomiaru.

4. Komunikacja werbalna i pisemna. Jak zauważyłeś, praca mystery shoppera wymaga od ciebie podnoszenia twoich kompetencji, im większy masz zasób słownictwa tym więcej możesz przelać na papier. Druga kwestia to sam styl pisowni; oprócz pytań otwartych ( metoda 0-1) lub zamkniętych  w kwestionariuszu możesz mieć pytania opisowe. Im wyższy poziom w stylu reprezentujesz, tym więcej informacji przekażesz agenci, przez co wzrasta twoja wartość.

5. Komunikacja z agencją. Pomimo, iż pracujesz bezpośrednio z klientem, to zawsze możesz liczyć na pomoc agencji w przypadku problemów z pomiarem np. miałeś dokonać wizyty o 16:00 w punkcie sprzedaży, a tu nagle zamknięte. Kto pyta nie błądzi.

6. Zmienne uwzględnione w badaniu. Przed przystąpieniem do pomiaru, profesjonalna agencja badawcza szkoli audytorów z zakresu zmiennych jakie są mierzone.  Jeżeli w pomiarze koncentrujemy się na 20 zmiennych, to każda z nich powinna być omówiona, włącznie możliwymi odpowiedziami, które będziesz musiał zaznaczyć. Szkolenie audytorów wybranego projektu mystery shopping powinno zakończyć się testem kompetencyjnym. Im wyższy wynik uzyskany w teście, tym większe kompetencje audytora np.  wysokie zdolności poznawcze.

7.  Twoje zachowanie. Każdorazowo przed rozpoczęciem nowego projektu mystery shopping, oprócz szkolenia z zakresu zmiennych pomiaru, agencja powinna zadbać o przeszkolenie audytora w odgrywaniu swojej roli. Samo szkolenie ma na celu wyeliminowanie błędów autoprezentacyjnych u audytorów oraz dostarczenie im feedbacku, dzięki czemu w naturalny sposób będą zachowywali się podczas wizyty.

8. Raportowanie, uzupełnienie kwestionariusza badawczego. Pamiętaj, im dłuższy czas mija od pomiaru, tym mniej pamiętasz, przez co wynik ulega zniekształceniu. Być może od ciebie, w cząstkowej części zależeć może biznes klienta, który zlecił badanie agencji. Jeżeli chcesz dążyć do profesjonalizmu, to do 30 minut powinieneś uzupełnić kwestionariusz z pomiaru, a następnie w umówionym czasie przesłać raport przełożonego. Bądź przed czasem, nie ma ludzi niezastąpionych, a już jak się ich znajdzie to jest ich niewielu.

9. Trenuj pamięć. Jak wiesz już wieku 18 lat, nasze komórki mózgowe zaczynają obumierać. Im więcej czasu poświęcasz na trenowanie pamięci tym lepiej ją będziesz wykorzystywał, nie tylko w pracy, ale na starość. Wybierz skuteczną dla ciebie technikę ćwiczenia pamięci i rozpocznij od małej partii materiału np. zapamiętaj w ciągu 60 sekund 5 liczb dwucyfrowych 10, 18, 23, 98, 31 .  Po trzech godzinach spróbuj je sobie przypomnieć. Jeżeli się udało, to metodą małych kroków zwiększaj partię i strukturę materiału.

10.  Tajemnica zawodowa. Nigdy nie chwal się znajomym, co , gdzie i kiedy. Nigdy nie wypowiadaj się negatywnie o klientach, kolegach z pracy, itp. Nie wiesz co cię czeka w przyszłości, być może będziesz pracował właśnie w tej firmie.