Audyt internetowy

Audyt internetowy stanowi doskonałe uzupełnienie badań mystery shopping przeprowadzanych technikami audytu bezpośredniego, czy też telefonicznego.

Realizujemy badania w następujących branżach :

badania mystery shopping– audyt internetowy – sklepy e-commerce,

badania mystery shopping – audyt internetowy- nieruchomości i deweloperzy,

badania mystery shopping – audyt internetowy- stacje benzynowe,

badania mystery shopping – audyt internetowy- salony samochodowe,

badania mystery shopping– audyt internetowy – hotele, restauracje i puby

badania mystery shopping -audyt internetowy- salony i sklepy meblowe,

badania mystery shopping – audyt internetowy-FMCG,

badania mystery shopping – audyt internetowy – ubezpieczenia i odszkodowania,

badania mystery shopping – audyt internetowy – telewizje kablowe/platformy cyfrowe,

badania mystery shopping – audyt internetowy – operatorzy telekomunikacyjni/dostawcy internetu,