Predyspozycje Mystery Shoppera

Jakimi predyspozycjami osobowościowymi powinien charakteryzować się kandydat zainteresowany uczestnictwem w badaniach mystery shopping? Zacznijmy od tego, że profesja wymaga od audytora ciągłego kontaktu z klientami, stąd też takie cechy jak : zapotrzebowanie na stymulację, otwartość na doświadczenie, towarzyskość, sumienność, ekstrawersja są niezbędne, zarówno w celu komfortowego wykonywania zadania przez audytora, jak i jego skuteczność ( umiejętność budowania relacji interpersonalnych).

Jeśli chodzi o zmienne dotyczące problemu, których pomiar dokonywany jest podczas wizyt, na pewno zdolności analityczno-poznawcze np. zdolność kojarzenia faktów, będą wpływały na jakość wykonania zadania. Pamięć, myślenie, uwaga, percepcja od zawsze były wyznacznikami sukcesu, stąd też możemy pokusić się o zinterpretowanie ukończenia zadania w 100% w kategorii sukcesu. Wobec tego jak powinien przebiegać proces rekrutacji kandydatów na audytorów projektów badawczych mystery shopping? ( celowo pomijamy już sam proces selekcji). Na pewno nie powinien odbiegać od procesu rekrutacyjnego, tak jak w przypadku innych stanowisk.
Dodatkowo naszym zadaniem, profesjonalna agencja badawcza powinna dysponować testami kompetencyjnymi, cechującymi się wysoką rzetelnością ( właściwości psychometryczne).
Oprócz zestawu cech osobowościowych wymienionych powyżej, nie możemy pominąć preferencji odnośnie aktywności naszych kandydatów. Rozchodzi się głównie o to, czy kandydat lubi robić zakupy, spędzać czas na oglądaniu, testowaniu produktów. Sam sposób dokonywania zakupów przez kandydata może nam o nim dużo powiedzieć; kandydat, który ” wpada” po spodnie, przymierza bezrefleksyjnie i wychodzi ze sklepu, na pewno nie będzie wzorcowym audytorem. Natomiast osoba, które lubi przeglądać, przymierzać, czyta instrukcję ( z pasją – potrzeba poznania), dokonuje dyferencjacji produktów ze względu na ich ceny, ekspozycję będzie się czuła jak ryba w wodzie.
Jeśli chodzi o kompetencje techniczne mystery shoppera , to możemy mieć z nimi do czynienia w przypadku, specjalistycznych projektów mystery shopping. Mamy tu na myśli ” twardą wiedzę ekspercką”, która jest niezbędna w celu dokonania pomiaru (restauracje premium np. style obsługi restauracyjnej, pomiar skuteczności rozmów handlowych).
Reasumując, jakość audytorów badań mystery shopping tj. cechy osobowościowe, zdolności poznawczo-analityczne, motywacja do dalszego rozwoju, styl aktywności, w niektórych sytuacjach wiedza ekspercka będą silnie wpływały na wynik ostateczny badań mystery shopping.